03-5045381

סוגי העסקאות

 

 • מכירת  דירות וכל נכסי מקרקעין ע"י קבלן
 • רכישת דירה/נכס מקבלן (לרבות רכישה "על הנייר",קבלן בעסקת ליווי פרויקט /קבלן בהסכם פיתוח /קבלן בעסקת קומבנציה ועוד)
 • מכר/רכישה של נכסי נדל"ן ע"י פרטיים /חברות
 • הכנה למכרזי נדל"ן
 • רכישה ממנהל מקרקעי ישראל
 • רכישה מכונס נכסים 
 • שכירויות כל סוגי הנכסים
 • עסקאות קומבינציה (="עסקת אחוזים"):ייצוג הבעלים/ייצוג הקבלן
 • עסקאות הזמנת בנייה
 • הסכם שיתוף במקרקעין
 • פרוק שיתוף במקרקעין
 • קבוצת רכישה
 • בנייה עצמית
 • תמ"א 38 על תיקוניה (1) (2) (3)
 • הסכם ממון
 

הכירו את הצוות