03-5045381

צוואות ועזבונות

צוואות

  • עריכת צוואות ( לרבות יורש אחר יורש ויורש במקום יורש)
  • עריכת צוואות הדדיות
  • יצוג בהתנגדות לצוואה

עיזבונות

  • הגשת בקשות לצו קיום צוואה וצו ירושה, יעוץ בביצוע הסתלקויות מעיזבון (מנה,חלק וכו')
  • ניהול עיזבונות
  • עריכת הסכמים בין יורשים, חלוקת עיזבונות, לרבות צרוף מספר עיזבונות יחדיו וחלוקתם תוך בדיקת היבטי המיסוי החלים על כל נכס בעיזבון וחישובו "נטו".

הכירו את הצוות