03-5045381

עריכת מיגוון עסקאות במקרקעין

 • מכירת דירות  ע"י קבלנים ("יד 1") וכל נכסי המקרקעין
 • רכישת דירה מקבלן ("יד 1")(לרבות רכישה "על הנייר",קבלן בעסקת ליווי פרויקט /קבלן בהסכם פיתוח/קבלן בעסקת קומבנציה ועוד) / uכל נכסי הנדל"ן
 • מכר/רכישה ("יד 2") של כל סוגי נכסי נדל"ן ע"י פרטיים /חברות
 • הכנה למכרזי נדל"ן
 • רכישת נכסים ממנהל מקרקעי ישראל
 • ליווי ברכישה מכונס נכסים
 • שכירויות כל סוגי הנכסים
 • עסקאות קומבינציה (="עסקת אחוזים"):ייצוג הבעלים / ייצוג הקבלן
 • עסקאות הזמנת בנייה
 • הסכמי שיתוף במקרקעין
 • פרוקי שיתוף במקרקעין
 • קבוצות רכישה
 • בנייה עצמית
 • תמ"א 38 על תיקוניה (1) (2) (3)
 • הסכמי ממון

הכירו את הצוות