03-5045381

רישום בתים משותפים

רישום בתים על קרקע פרטית

רישום בתים על קרקע של המינהל

רישום בניה עצמית/ישנה.

יעוץ בעריכת תקנון: בנושא הצמדות , זכויות בניה ואפשרות ניודן.

הכירו את הצוות