03-5045381

צוואה יש לעדכן!

מה קרה לרכושו של אדם שערך צוואה 15 שנים לפני מותו בה ציווה את רכושו לאשתו, בחלוף השנים התגרש (לאחר שבני הזוג ערכו הסכם גירושין) וניפטר כעבור 4 שנים מהגירושין בלי ששינה את צוואתו. האם האישה שאיננה כבר אשתו תירש אותו?

בשאלה זו דן ביהמ"ש לענייני משפחה באילת( ת"ע 1072-07 פלונית נ' אלמונית 5.9.11). בתו של המנוח, שהיא הזכאית עפ"י החוק לרשת אותו, התנגדה לבקשה לקיום הצוואה שהגישה הגרושה לרשם לענייני ירושה. ביהמ"ש דחה את ההתנגדות ופסק שיש לקיים את הצוואה ולכן הגרושה היא שתירש את הרכוש ולא בת המנוח.

ביהמ"ש קבע כי לא נפלו פגמים צורניים בצוואה ולכן אין לבטלה. (הצוואה נערכה בכתב, נשאה תאריך, הצהרת המצווה חתימת 2 עדים וכו').נדחו גם טענות הבת לפיהן אביה ביטל את הצוואה ע"י ההוראות שנקבעו בהסכם הגירושין ונדחתה הטענה כי אקט הגירושין מפקיע את הצוואה.

המצב לעיל נוצר בשל התנגשות שעלולה להיווצר בין הוראות שני חוקים משמעותיים בחיי כל אדם. עפ"י חוק יחסי ממון יכולים בני זוג להסדיר את ענייניהם הרכושיים ולקבוע בהסכם  איך יחולק רכושם בפקיעת הנישואין. ההסכם צריך להיות מאושר בדרך שנקבעה בחוק (ע"י רשם הנישואין או נוטריון או בימ"ש).בהעדר הסכם, קובע החוק דרך לאיזון משאבים בין בני זוג. החוק אינו חל על בני זוג שנישאו לפני 1.1.1974, לגביהם איזון המשאבים מתבצע לפי הוראות שנקבעו בפסיקה.

הסדר איזון המשאבים, בין זה הקבוע בחוק, או זה שנקבע בפסיקה ובין זה שנערך בהסכם בין בני זוג, מתייחס לנושאי איזון המשאבים בפקיעת הנישואין. אמנם פקיעת נישואין תיתכן גם מחמת פטירת אחד מבני הזוג אך אין לקבוע בו הוראות המצוות רכוש לאחר מות אחד מבני הזוג. ישנם הטועים ומכניסים הוראות מסוג זה להסכם הממון.

חוק הירושה הוא החוק המסדיר את חלוקת רכושו של אדם לאחר מותו. אם רוצים לשנות את ההסדר הקבוע בחוק הירושה יש לערוך צוואה. הוראות לאחר המוות יהוו צוואה רק אם נערכו ונחתמו באפן ובצורה הקבועה בחוק הירושה (קיימים 4 סוגי צוואות). גם ביטול צוואה חייב להיעשות בדרך שנקבעה בחוק הירושה.

 לפיכך, כאשר אדם עורך הסכם ממון עליו לערוך באותה עת  צוואה המסדירה את חלוקת רכושו לאחר מותו. אם ערך בעבר צוואה, עליו לבדוק אם יש צורך לעדכנה. ולהפך.

אם למשל אדם יקבע בצוואתו כי הוא מוריש את כל רכושו ליורש מסוים, נניח לאוניברסיטה בה למד, ונניח כי יותיר אחריו רכוש רב שכולו רשום על שמו, עדין מכוח ההסדר שנקבע בחוק יחסי ממון, או מכוח הסכם ממון שערך עם אשתו או מכוח הפסיקה (אם נישא לפני 1.1.1974) יחולו הוראות הצוואה רק על חלק מהרכוש. על אף שהרכוש כולו רשום על שמו על המצווה להביא בחשבון שיתכן וחלק מרכושו שייך לבת זוגו ולכן הוראות הצוואה יחולו רק על חלקו כפי שיתברר בעקבות הסדר איזון המשאבים. התחשבות בהסדר איזון המשאבים יכולה לגרום לו להחליט לצוות  את הרכוש בדרך אחרת.

בעת שעורכים צוואה יש להתחשב בהסדר איזון המשאבים (בין ההסכמי ובין זה הנובע מהחוק או מהפסיקה) ובעת שעורכים הסכם ממון, או משנים את הסכם הממון, כמו בהסכם הגירושין שנערך במקרה המתואר בפסה"ד לעיל יש לעדכן את הצוואה.

בנוסף ,ועל מנת שמלוא רצונו של אדם יתקיים לאחר מותו, יש לעדכן גם את כל ההוראות שנתן בקופות הגמל ובפוליסות ביטוח חיים שכן יתכן ונוצרו במהלך השנים סתירות בין הוראותיו בצוואה לבין ההוראות בקופת הגמל ובפוליסות. סתירות בהוראות עלולות לשלוח את המוטבים והיורשים לביהמ"ש כדי שיקבע מה גובר.

צוואה, הסכם ממון, קופות גמל ופוליסות חיים  כולם רלבנטיים לאחר פטירתו של אדם_ טובים השניים מן האחד והחוט המשולש/המרובע לא במהרה ינתק.

מעוניינים לקבל עזרה בנושאים שבמאמר?

צרו איתנו קשר בטלפון 03-5045381 או כתבו לנו דרך האתר.

סגור לתגובות.