03-5045381

פירוק שיתוף במקרקעין

תביעות לפירוק שיתוף.

יעוץ לבעלי קרקע בבחירת דרך ההתקשרות במהלך פרוק שיתוף:

 מזומן,

קומבינציה,

הזמנת בניה .

הכירו את הצוות