03-5045381

מיסוי מקרקעין

  • מס שבח (שומות עצמיות / השגות / עררים / פריסה ועוד)
  • מס ערך מוסף
  • מס רכישה
  • היטל השבחה
  • מס רכוש
  • ת.מ.א 38(1)   ת.מ.א   38 (2) ת.מ.א (3)
  • פינוי בינוי

 

 

הכירו את הצוות