03-5045381

בניה עצמית

בדיקת כדאיות .

בדיקת היבטי המיסוי

עריכת הסכמים עם בעלי מקצוע שונים.

יעוץ אם לבצע לווי ע"י בנק  וייעוץ מול הבנק.

הכירו את הצוות